WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACOWNIKA Jeżeli szukasz informacji o tym jak sporządzić dobre wypowiedzenie
To znalazłeś nasz serwis w samą porę. Tylko u nas:
  • Jak wypowiedzieć umowę o pracę ?
  • Kiedy najlepiej wypowiedzieć umowę ?
  • Wzory wypowiedzeń
  • Informacje teoretyczne
  • Umowa na czas określony
  • Umowa na czas nieokreślony
  • Co po złożeniu wypowiedzenia ?
  • Okresy wypowiedzenia
reklama
Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym powinno być dokonane na piśmie. Jeśli pracodawca nie wyraził decyzji na piśmie, tylko oznajmił ją ustnie, to rozwiązanie i tak jest ważne. Jednak pracownik może skutecznie odwołać się do Sądu Pracy i pokazać, że rozwiązanie umowy o pracę jest niezgodne i narusza przepisy pracy.

Zwolnienie w trybie natychmiastowym dotyczy każdej umowy o pracę, czyli i na czas nieokreślony, na okres próbny i na zastępstwo. Taki tryb nazywa się powszechnie i popularnie zwolnieniem dyscyplinarnym. Określają go zapisy art. 52 par. 1 kodeksu pracy. Powoduje go ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, czyli nieprzestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, porządku, przepisów oraz zasad bhp i przeciwpożarowych, nieprzestrzeganie tajemnicy oraz zasad współżycia społecznego, ujawnienie informacji, które to działanie może narazić pracodawcę na szkodę.

Wina pracownika musi być!

Naruszenie obowiązków musi być zawinione przez pracownika. Zanim umowa o pracę zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym, pracodawca powinien udzielić upomnienia, nagany, ewentualnie ukarać pracownika karą pieniężną.Wypowiedzenie umowy o pracę wzór


Zapraszamy Państwa do pobrania wzoru wypowiedzenia umowy o pracę w formacie PDF zamiast DOC. Taki druk należy wydrukować, wypełnić i czytelnie podpisać.

reklama


wzor wzorreklama