WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACOWNIKA Jeżeli szukasz informacji o tym jak sporządzić dobre wypowiedzenie
To znalazłeś nasz serwis w samą porę. Tylko u nas:
  • Jak wypowiedzieć umowę o pracę ?
  • Kiedy najlepiej wypowiedzieć umowę ?
  • Wzory wypowiedzeń
  • Informacje teoretyczne
  • Umowa na czas określony
  • Umowa na czas nieokreślony
  • Co po złożeniu wypowiedzenia ?
  • Okresy wypowiedzenia
reklama
Umowa na okres próbny umożliwia i pracownikowi, i pracodawcy wzajemne sprawdzenie siebie. Pracownik może przekonać się, czy warunki pracy są dla niego odpowiednie. Pracodawca może bliżej poznać pracownika i zdecydować, czy przewiduje jego dalsze zatrudnienie.

Umowa na okres próbny nie wiąże stron na długo – jest zawierana na miesiąc, a najczęściej na trzy miesiące. Ustaje po upływie czasu, na jaki została zawarta. Zdarzają się sytuacje, w których pracodawca lub pracownik decyduje się na wcześniejsze rozwiązanie takiej umowy. Kodeks Pracy przewiduje taką możliwość.

Okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia jest uzależniony od długości trwania umowy: 3 dni robocze, gdy umowa jest zawarta na 2 tygodnie, 1 tydzień, gdy umowa jest zawarta na czas dłuższy niż 2 tygodnie oraz 2 tygodnie, gdy umowa zawarta jest na 3 miesiące. Trzeba pamiętać, że umowa na okres próbny oraz umowa na czas określony, mimo że trwają trzy miesiące, to są to zupełnie odmienne umowy o pracę. Rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny nie wymaga wypowiedzenia.Wypowiedzenie umowy o pracę wzór


Zapraszamy Państwa do pobrania wzoru wypowiedzenia umowy o pracę w formacie PDF zamiast DOC. Taki druk należy wydrukować, wypełnić i czytelnie podpisać.

reklama


wzor wzorreklama