WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACOWNIKA Jeżeli szukasz informacji o tym jak sporządzić dobre wypowiedzenie
To znalazłeś nasz serwis w samą porę. Tylko u nas:
  • Jak wypowiedzieć umowę o pracę ?
  • Kiedy najlepiej wypowiedzieć umowę ?
  • Wzory wypowiedzeń
  • Informacje teoretyczne
  • Umowa na czas określony
  • Umowa na czas nieokreślony
  • Co po złożeniu wypowiedzenia ?
  • Okresy wypowiedzenia
reklama
> Jednym z przypadków uprawniających pracodawcę do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia jest jego dłuższa nieobecność pracy z powodu choroby. Czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika z powodu choroby tworzą dwa okresy: okres obejmujący trzy miesiące albo łączny okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku z tytułu choroby i pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze trzy miesiące (jeśli pracownik pracował dla innego pracodawcy co najmniej sześć miesięcy lub jeżeli jest niezdolny do pracy z uwagi na wypadek przy pracy lub chorobę zawodową). Stanowi o tym art. 53 par. 1 pkt 1 kodeksu pracy.

Powody rozwiązania umowy bez wypowiedzenia

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z kilku powodów, a są one następujące: ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienie przez pracownika przestępstwa oczywistego lub stwierdzonego prawomocnym wyrokiem oraz utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku zawinionej przez pracownika.Wypowiedzenie umowy o pracę wzór


Zapraszamy Państwa do pobrania wzoru wypowiedzenia umowy o pracę w formacie PDF zamiast DOC. Taki druk należy wydrukować, wypełnić i czytelnie podpisać.

reklama


wzor wzorreklama