WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACOWNIKA Jeżeli szukasz informacji o tym jak sporządzić dobre wypowiedzenie
To znalazłeś nasz serwis w samą porę. Tylko u nas:
  • Jak wypowiedzieć umowę o pracę ?
  • Kiedy najlepiej wypowiedzieć umowę ?
  • Wzory wypowiedzeń
  • Informacje teoretyczne
  • Umowa na czas określony
  • Umowa na czas nieokreślony
  • Co po złożeniu wypowiedzenia ?
  • Okresy wypowiedzenia
reklama
W okresie nieobecności pracownika w pracy pracodawca nie może wypowiedzieć mu umowy o pracę. Stanowi o tym art. 41 Kodeksu Pracy „Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.” Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę osobie chorej, której niezdolność do pracy jest potwierdzona orzeczeniem lekarskim. Nawet, gdy pracownik wykonuje obowiązki, mimo zwolnienia lekarskiego, w oczekiwaniu na osobę, która ma go zastąpić.

Jeżeli pracodawca odkryje, że pracownik wykonuje pracę na rzecz innego pracodawcy podczas zwolnienia lekarskiego, to wówczas ma prawo zwolnić pracownika dyscyplinarnie, za naruszenie obowiązków pracowniczych.

Podstawa prawna

Okres ochronny w razie niezdolności do pracy z powodu choroby jest uzależniony od stażu pracy pracownika u danego pracodawcy: jeśli jest on krótszy niż sześć miesięcy, to okres ochronny trwa trzy miesiące. Maksymalnie przez 272 dni można chorować i być zatrudnionym. Jeśli pracownik choruje na gruźlicę to 360 dni.Wypowiedzenie umowy o pracę wzór


Zapraszamy Państwa do pobrania wzoru wypowiedzenia umowy o pracę w formacie PDF zamiast DOC. Taki druk należy wydrukować, wypełnić i czytelnie podpisać.

reklama


wzor wzorreklama