WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACOWNIKA Jeżeli szukasz informacji o tym jak sporządzić dobre wypowiedzenie
To znalazłeś nasz serwis w samą porę. Tylko u nas:
  • Jak wypowiedzieć umowę o pracę ?
  • Kiedy najlepiej wypowiedzieć umowę ?
  • Wzory wypowiedzeń
  • Informacje teoretyczne
  • Umowa na czas określony
  • Umowa na czas nieokreślony
  • Co po złożeniu wypowiedzenia ?
  • Okresy wypowiedzenia
reklama
Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony następuje po upływie czasu na jaki została ona zawarta. Nie ma możliwości rozwiązania takiej umowy za wypowiedzeniem. Jednak można zawrzeć w umowie zapis nazywany klauzulą o wypowiedzeniu, jeżeli umowa trwa dłużej niż sześć miesięcy. Wówczas pracownik może odejść z pracy po dwóch tygodniach. Niepotrzebne jest uzasadnianie rozwiązania takiej umowy – ani pracodawca, ani pracownik nie mają takiego obowiązku. Okres wypowiedzenia zawsze zaczyna się w niedzielę, a jego koniec następuje w sobotę. Umowa na czas określony dłuższy niż sześć miesięcy może być wypowiedziana w każdej chwili, również przed upływem owych sześciu miesięcy. Może zostać zakończona także na mocy porozumienia stron.

Inaczej: umowa na zastępstwo

Umową na czas określony jest także tzw. umowa na zastępstwo, coraz bardziej popularna w Polsce. Szczególnie, gdy zatrudnia się osobę na zastępstwo za pracownicę w ciąży. Okres wypowiedzenia takiej umowy to 3 dni robocze. Mogą one biec w trybie ciągłym lub przerywanym, jeśli „po drodze” jest weekend. Przykładowo – pracownik otrzymuje wypowiedzenie w czwartek, a umowa ulega rozwiązaniu we wtorek.Wypowiedzenie umowy o pracę wzór


Zapraszamy Państwa do pobrania wzoru wypowiedzenia umowy o pracę w formacie PDF zamiast DOC. Taki druk należy wydrukować, wypełnić i czytelnie podpisać.

reklama


wzor wzorreklama