WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACOWNIKA Jeżeli szukasz informacji o tym jak sporządzić dobre wypowiedzenie
To znalazłeś nasz serwis w samą porę. Tylko u nas:
  • Jak wypowiedzieć umowę o pracę ?
  • Kiedy najlepiej wypowiedzieć umowę ?
  • Wzory wypowiedzeń
  • Informacje teoretyczne
  • Umowa na czas określony
  • Umowa na czas nieokreślony
  • Co po złożeniu wypowiedzenia ?
  • Okresy wypowiedzenia
reklama
Wypowiedzenie jest najpopularniejszym sposobem rozwiązania o pracę. Jest to oświadczenie woli pracodawcy lub pracownika skutkujące rozwiązaniem umowy po określonym w przepisach terminie. Zgodnie z art.44 kodeksu pracy, pracownik może odwołać się od takiego wypowiedzenia. Art. 45 par. 1 kodeksu pracy określa, że jeśli wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy, to wówczas jest ono bezskuteczne, a pracownik zostaje albo przywrócony do pracy na warunkach obowiązujących w rozwiązanej umowie lub otrzymuje odszkodowanie od pracodawcy.

W świadectwie pracy pracodawca ma obowiązek uzasadnienia rozwiązania umowy o pracę, podania powodu takiej decyzji. Jeśli zaniecha tego, wówczas pracownik upomina się o sprostowanie świadectwa pracy lub występuje do sądu o sprostowanie tego dokumentu.

Zachowanie okresu wypowiedzenia

Umowę o pracę można rozwiązać za porozumieniem stron lub przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia.Wypowiedzenie umowy o pracę wzór


Zapraszamy Państwa do pobrania wzoru wypowiedzenia umowy o pracę w formacie PDF zamiast DOC. Taki druk należy wydrukować, wypełnić i czytelnie podpisać.

reklama


wzor wzorreklama