WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACOWNIKA Jeżeli szukasz informacji o tym jak sporządzić dobre wypowiedzenie
To znalazłeś nasz serwis w samą porę. Tylko u nas:
  • Jak wypowiedzieć umowę o pracę ?
  • Kiedy najlepiej wypowiedzieć umowę ?
  • Wzory wypowiedzeń
  • Informacje teoretyczne
  • Umowa na czas określony
  • Umowa na czas nieokreślony
  • Co po złożeniu wypowiedzenia ?
  • Okresy wypowiedzenia
reklama
Przepisy ustawy o zwolnieniach grupowych stosowane są w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę lub też porozumieniem stron z inicjatywy pracodawcy. Dotyczą one zarówno umów podpisanych bezterminowo, na czas określony, na okres próbny i na czas wykonania określonej pracy.

Jeśli w firmie pracuje co najmniej dwadzieścia osób i przyczyny zwolnienia leżą po stronie pracodawcy, wówczas pracownik otrzymuje pieniężną odprawę. Zwolnienia mają charakter grupowy, jeżeli pracodawca zwalnia 10 pracowników, a ogólny stan zatrudnienia wynosi mniej niż 100 osób. Jeśli pracuje dla niego 100 do 299 pracowników, to wówczas zwalniając 10 procent wchodzi w tryb zwolnień grupowych. Zatrudniając 300 i więcej pracowników zwalnia 30 pracowników i już musi płacić odprawę.

Wysokość odprawy

Wysokość odprawy uzależniona jest od czasu stażu: pracownik dostaje miesięczne wynagrodzenie jako odprawę, gdy pracuje krócej niż 2 lata, dwumiesięczne wynagrodzenie, gdy jego staż zakładowy wynosi od 2 do 8 lat oraz trzymiesięczne, gdy pracuje ponad 8 lat w danym zakładzie pracy.

Umowę o pracę można wypowiedzieć z obowiązkiem świadczenia pracy lub bez obowiązku. To ostatnie znaczy, że pracownik otrzymuje wynagrodzenie bez obowiązku świadczenia pracy.Wypowiedzenie umowy o pracę wzór


Zapraszamy Państwa do pobrania wzoru wypowiedzenia umowy o pracę w formacie PDF zamiast DOC. Taki druk należy wydrukować, wypełnić i czytelnie podpisać.

reklama


wzor wzorreklama